Запитване

Моля попълнете формата и ще се свържем с вас при първа възможност.

Loading file

Upload Click here to upload or drag and drop your model to the canvas.

The model is too large and has been resized to fit in the printer's build tray. [Hide]

The model is too large to fit in the printer's build tray. [Hide]

The model is too large, a fitting printer is selected. [Hide]

The model is too small and has been upscaled. [Hide]

Warning: The selected printer can not print in full color [Hide]

Warning: obj models with multiple meshes are not yet supported [Hide]


File Unit:    mm    inch
Scale:
%
 
× ×  cm

	
Material Volume: cm3
Box Volume: cm3
Surface Area: cm2
Model Weight: g
Model Dimensions: x x cm

Estimated Price:

Loading price


Material
  • PLA
  • ABS
  • PET
  • HIPS
  • Nylon
  • Flex
  • PP
  • Composite

Защо да изберете нас?


Качество

Изграждаме своите процеси, така че да гарантираме най-високото качество както в обслужването, така и в решенията на вашите проблеми.

Обслужване

Насреща сме да дискутираме вашите проблеми, както и да чуем вашата обратна връзка за обслужването понеже вярваме, че вслушването в клиентите е в останавата на самоусъвършенстването.

Индивидуални Решения

Възможност да отделим време за всеки от вас и да ви предложим най-доброто решение за вашият прболем.

Професионален Екип

Екип вдъхновен от страстта за иновации, лъбов към продуктовият дизайн и маркетинга.